Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Visa informacija apie korupcijos prevenciją, kontaktai pranešimams susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis skelbiama ligoninės internetinėje svetainėje bei skyrių informaciniuose stenduose. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją vykdomas ir pacientų švietimas (dalijama bukletai, klijuojami lipdukai antikorupcijos tematika), ir personalo antikorupcinis švietimas (kasmet organizuojami mokymai korupcijos prevencijos temomis). Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka vykdoma pacientų anketinė apklausa apie korupciją. Lyginant 2015 m. apklausų duomenis su 2016 m. stebimos teigiami pokyčiai: mažėja neoficialiai mokančių pacientų skaičius; mažesnis skaičius medicinos personalo „duoda suprasti, jog reikia neoficialiai susimokėti“; daugiau pacientų linkę pranešti atsakingoms institucijoms susidūrę su korupcija.

Informacija atnaujinta 2020-01-28