Darbo užmokestis

2017 metai

Pareigų pavadinimas 2017 metų I ketvirtis, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 949 1115
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 820 880
Slaugytojai 664 672
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 699 699
Kitas personalas 416 420
Iš viso: 666 700

2016 metai

Pareigų pavadinimas 2016 metai, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 920 1094
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 816 880
Slaugytojai 658 660
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 694 694
Kitas personalas 404 404
Iš viso: 653 684

 

Pareigų pavadinimas 2016 metų I ketvirtis, Eur. 2016 metų II ketvirtis, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 891 1050 907 1076
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 788 854 795 857
Slaugytojai 637 642 644 644
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 685 685 682 682
Kitas personalas 388 389 392 390
Iš viso: 630 659 639 666

 

Pareigų pavadinimas 2016 metų III ketvirtis, Eur. 2016 metų IV ketvirtis, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 945 1129 936 1121
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 843 907 834 900
Slaugytojai 674 675 677 680
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 710 710 700 700
Kitas personalas 418 418 419 421
Iš viso: 673 704 672 706

2015 metai

Pareigų pavadinimas 2015 metai, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 777 914
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 772 832
Slaugytojai 598 595
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 596 598
Kitas personalas 362 362
Iš viso: 578 602

 

Pareigų pavadinimas 2015 metų I ketvirtis, Eur. 2015 metų II ketvirtis, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 763 890 768 911
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 764 827 773 831
Slaugytojai 568 571 593 590
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 551 560 601 603
Kitas personalas 348 352 366 361
Iš viso: 558 584 575 597

 

Pareigų pavadinimas 2015 metų III ketvirtis, Eur. 2015 metų IV ketvirtis, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 778 920 798 933
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 785 848 767 823
Slaugytojai 629 622 603 599
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 624 624 611 611
Kitas personalas 370 369 364 365
Iš viso: 594 617 586 609

2014 metai

Pareigų pavadinimas 2014 metai, Eur.
Vieno darbuotojo (fizinio asmens) Vieno etato
Gydytojai 760 870
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 759 817
Slaugytojai 580 551
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 547 564
Kitas personalas 352 345
Iš viso: 562 567

 

Pareigų pavadinimas 2014 metų I ketvirtis 2014 metų II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 447 2 579 448 2 662
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 106 2 426 107 2 710
Slaugytojai 704 1 961 702 2 043
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 34 1 877 34 1 879
Kitas personalas 585 1 214 581 1 210
Iš viso: 1 876 1 900 1 871 1 967

 

Pareigų pavadinimas 2014 metų III ketvirtis 2014 metų IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 447 2 650 447 2 607
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 108 2 667 107 2 671
Slaugytojai 709 2 021 703 1 979
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 34 1 933 34 1 862
Kitas personalas 574 1 202 578 1 234
Iš viso: 1 872 1 956 1 869 1 936

2013 metai

Pareigų pavadinimas 2013 metai
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 427 2 709
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 110 2 306
Slaugytojai 656 2 008
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 48 1 874
Kitas personalas 642 1 225
Iš viso: 1 884 1 914

 

Pareigų pavadinimas 2013 metų I ketvirtis 2013 metų II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 414 2 635 419 2 801
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 107 1 947 108 2 244
Slaugytojai 650 1 909 654 2 042
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 48 1 727 48 1 935
Kitas personalas 619 1 178 646 1 263
Iš viso: 1 838 1 824 1 875 1 952

 

Pareigų pavadinimas 2013 metų III ketvirtis 2013 metų IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 435 2 750 441 2 650
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 110 2 477 115 2 533
Slaugytojai 659 2 057 662 2 022
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 48 1 931 48 1 903
Kitas personalas 658 1 248 646 1 208
Iš viso: 1 909 1 957 1 912 1 919

2012 metai

Pareigų pavadinimas 2012 metai
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 427 2 686
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 96 1 971
Slaugytojai 664 1 982
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 48 1 786
Kitas personalas 627 1 144
Iš viso: 1 862 1 856

 

Pareigų pavadinimas 2012 metų I ketvirtis 2012 metų II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 423 2 563 425 2 604
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 96 1 721 95 1 763
Slaugytojai 674 1 863 671 1 891
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 48 1 676 48 1 591
Kitas personalas 630 1 099 631 1 118
Iš viso: 1 871 1 752 1 870 1 778

 

Pareigų pavadinimas 2012 metų III ketvirtis 2012 metų IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 435 2 532 425 3 046
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 93 1 931 98 2 459
Slaugytojai 659 1 907 654 2 274
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 48 1 791 48 2 085
Kitas personalas 626 1 071 620 1 289
Iš viso: 1 861 1 770 1 845 2 126

2011 metai

Pareigų pavadinimas 2011 metai 2011 metų IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, Lt
Gydytojai 432 2 643 419 3 054
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 92 1 981 97 2 220
Slaugytojai 698 1 894 675 2 205
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 41 2 014 46 2 247
Kitas personalas 627 1 151 630 1 293
Iš viso: 1 890 1 826 1 867 2 089

Informacija atnaujinta 2017-07-17