Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija turi būti surinkta apie į darbą priimamus VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus pavaduotojus ir skyrių/padalinių vadovus.

DUOMENYS APIE STT PATIKRINTUS ASMENIS PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas Pavardė

2014-01-01 – 2014-12-31

1

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir inžinerijos reikalams

Egidijus Matuzevičius

2

Direktoriaus pavaduotojas konservatyviai medicinai

Gražina Žiedelienė

3

Direktoriaus pavaduotojas intervencinei medicinai

Kastytis Grigonis

4

Direktoriaus pavaduotojas motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai

Dalia Bučienė

2015-01-01 – 2015-12-31

1

Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas

Daiva Laurinavičienė

2

Anesteziologijos I skyriaus vedėjas

Edgaras Ūsas

3

Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyrius (traumatologijos punkto) vedėjas

Artūras Šulnius

2016-01-01 – 2016-12-31

1

Statistikos skyriaus vedėjas

Sandra Atkočaitytė

Informacija atnaujinta 2016-11-13