Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija turi būti surinkta apie konkurso būdu Į darbą priimamus VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vadovaujančius darbuotojus.

DUOMENYS APIE STT PATIKRINTUS ASMENIS PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ NUO 2018 M. 

2018.01.01-2018.12.31

Svetlana Kauzonienė - direktoriaus pavaduotojos ūkio ir inžinerijos reikalams pareigos

Donatas Venskutonis - direktoriaus pavaduotojo intervencinei medicinai pareigos

Tomas Biržietis - Filialo P. Mažylio gimdymo namų vadovo pareigos

Viktoras Gediminas Margelevičius - vadovo ūkiui ir infrastruktūrai pareigos

2019.01.01-2019.12.31

Gediminas Žukauskas - Medicinos technikos ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pareigos

Diana Beatričė Tvarijonienė - Neurologijos II skyriaus vedėjo pareigos

Gražvydė Masiliūnienė - direktorės slaugai ir maitinimui pareigos

Jūratė Radvilavičienė - Vaikų ligų skyriaus vedėjo pareigos

2020.01.01-2020.12.31

Svetlana Kauzonienė - direktoriaus pavaduotojos ūkio ir inžinerijos reikalams pareigos

Informacija atnaujinta 2020-01-29