Konkursai (2015-01-22)

2015 m. Sausio 22 d.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjo pareigybei užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį:

Darbo pobūdis - užtikrinti tinkamą teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę ligoninėje, vidaus medicininio audito skyriaus darbo organizavimą, kontroliuoti kokybės sistemos funkcionavimą.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Turėti aukštąjį universitetinį magistro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą medicinos, sveikatos, slaugos ar jai prilygintos mokslų srities.
 • Turėti ne mažesnę, kaip 5 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros sektoriuje.
 • Per paskutinius penkerius metus būti išklausiusiam medicininio audito kursus ne mažiau kaip 72 val. tobulinimo programoje, suderintoje su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.
 • Aukštojo universitetinio išsilavinimo teisės krypties magistro laipsnis būtų privalumas.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis.
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicininį sveikatos priežiūros veiklos auditą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą.
 • Išmanyti sveikatos priežiūros ir jos kokybės politiką, sveikatos apsaugos sistemos valdymą, sveikatos priežiūros sistemos vadybą, kokybės vadybos sistemą.
 • Žinoti medicininės etikos ir deontologijos pagrindus; žinoti raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant Ligoninės medicininio audito veiklą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų informuojamas apie atitiktį reikalavimams ir konkurso datą, laiką bei vietą;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • išsilavinimą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • kompetencijų sąrašą (kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas), pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu eiti pareigas, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai.

Pretendentai elektroniniu paštu bus informuojami apie jų atitikimą reikalavimams. Pretendentams, kurie atitinka reikalavimus, bus elektroniniu paštu išsiųsti kvietimai dalyvauti konkurse, nurodant jo datą, laiką ir vietą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) (teisės aktai pridedami).

Pretendentų atrankos preliminari data – 2015 m. vasario 17 d.

Pretendentų dokumentai priimami VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas, 314 kab.) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną) internetinėje svetainėje http://www.kkligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 006.

Pretendento anketa

Teisiės aktų sąrašas

Informacija atnaujinta 2016-08-17