Kauno klinkinėje ligoninėje: slaugos vadybos ir lyderystės aktualijos

2018-10-25

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos centras sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratoriams, slaugytojams ir akušeriams surengė konferenciją „Slaugos vadybos, ekonomikos ir lyderystės aktualijos slaugoje“, kuri vyko Kauno klinikinės ligoninės miesto centro padalinyje.

Gausaus dalyvio būrio renginyje Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius Juozas Ruolia už nuoseklų bendradarbiavimą, indėlį į slaugos sistemos tobulinimą įteikė padėkos raštus Kauno klinikinės ligoninės slaugos direktorei Gražvydei Masiliūnienei, Kauno klinikinės ligoninės bendruomenei bei būriui slaugytojų.

Konferencijoje slaugytojos ir akušerės buvo supažindintos su teisinės slaugos reglamentavimo naujovėmis asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus ne kitų naujovių informavo, kad planuojama labiau atskirti slaugytojų darbą nuo socialinės sferos darbuotojų.

Lietuvos sveikatos ministerijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedros profesorius Mindaugas Stankūnas skaitė įdomų pranešimą apie emocijas darbe, sveiko klimato kolektyve svarbą, akcentavo empatiško vadovo svarbą gydymo įstaigų vadyboje. Lietuvos sporto universiteto, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentė Biruta Švagždienė pateikė praktinių patarimų, kaip geriau planuoti savo laiką ir produktyviau dirbti ir nejausti didelio nuovargio baigiantis darbo dienai ir savaitei.

Kiti pranešėjai taip pat pristatė sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo aktualijas, sveikatos priežiūros paslaugų naujoves.

Renginio pabaigoje J.Ruolia pristatė fitoterapijos taikymą onklologijoje.