Naujos taisyklės dėl pacientų lankymo ir dalyvaujantiems gimdyme

2020-05-18

Jau leidžiame mūsų gimdyvėms būti kartu su vienu artimuoju asmeniu, tačiau ligonių lankymas vis dar neleidžiamas, išskyrus tam tikrus atvejus. Pristatome sąlygas.

1. Leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvei artimam asmeniui.

2. Lydintis asmuo turi neturėti simptomų (kūno temperatūra 37,0°C ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dėl COVID-19 infekcijos ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos, stacionare turi dėvėti kaukę, laikytis nustatytos tvarkos.

3. Vykdant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą gimdyme dalyvaujančiam asmeniui arba po Cezario operacijos norinčiam būti ligoninėje turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu).

4. Po gimdymo ar Cezario operacijos artimasis gali likti kartu iki tol kol išvyks iš ligoninės, t.y. negalės palikti ligoninės patalpų visą norimo būti kartu su paciente laikotarpį.

5. Ligonių lankymas mūsų įstaigoje vis dar neleidžiamas, bet atskirais išimtinais atvejais trumpas iki 10 min. vizitas galimas suderinus jį su padalinio vadovu. Lankytojai lauknešėlius gali palikti visomis dienomis 10-12 ir 16-18 valandomis prie 3 įėjimo esančiai budinčiai darbuotojai. Ant maišelio reikia užrašyti savo telefono numerį, paciento pavardę ir stacionaro skyrių.

6. Už mokamas palatas susimokama paliekant ligoninę.

Džiaugiamės, kad suteikdami kiekvienai šeimai atskirą erdvią palatą, atitinkančią visus šiuo karantino laikotarpiu keliamus reikalavimus, galime užtikrinti mūsų pacienčių ir jų šeimos narių saugumą.

Daugumoje skyriaus palatų įrengti dušai ir tualetai (tarp jų ir nemokamose), sudarytos sąlygos maisto pasišildymui. Šios sąlygos padidina galimybę šeimai būti saugiai ir nesusitikti su kitomis skyriuje esančiomis šeimomis.