ATSAKYMAS VYGANDUI TRAINIUI

2015-06-16

Klausimai neredaguoti, paryškinti. Atsakymai – įprastu tekstu.

1) 2015 metų kovo mėn. ligoninė iš E.Matusevičiaus įmonės įsigijo du 2014 metų laidos tarnybinius visureigius "Mitsubishi Outlander". Kodėl buvo pasirinkti palyginti daug kuro (benzino) sunaudojantys automobiliai - ar nebuvo galima įsigyti lengvųjų transporto priemonių, kurių sąnaudos - gerokai mažesnės?

Jūsų teiginys paremtas grynai asmeniniu vertinimu (cituojame: "...palyginti daug kuro (benzino) sunaudojantys automobiliai"). Transporto priemonės pirktos atsižvelgiant į ligoninės poreikį. Pirmiausia, tai yra 7 vietų automobiliai, pritaikyti važinėti mieste. Palyginti su kitais panašaus tipo automobiliais, jų kuro sąnaudos daugeliu atveju yra mažesnės, o neretai mažesnės net už įprastų lengvųjų automobilių kuro sąnaudas.

2) Pagal kokius kriterijus buvo pasirinkti minėti visureigiai?

Viešojo pirkimo kriterijus buvo pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 d. 2 p.

3) Kokia kaina buvo už juos sumokėta?

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., perkančioji organizacija pirkimo sutartį ir kitus dokumentus, kurie nėra konfidencialūs, skelbia CVPP portale.

4) Ar buvo skelbiami viešieji pirkimai?

Perkančiosios organizacijos skelbiami pirkimai yra CVP IS.

5) Kodėl apie šį sandorį neįkelta informacija internete?

Netiesa. Informacija yra paskelbta internete.

6) Kurie administracijos darbuotojai naudojasi visureigiais? Mano žiniomis, jais naudojasi direktorius G.Abeciūnas ir jo pavaduotojas K.Grigonis. Ar galite tai patvirtinti?

Jūsų žinios klaidingos. Transportas skirtas visos ligoninės darbuotojų darbiniams reikalams.

7) Kokie automobiliai buvo įsigyti iš įmonės "Lusita" (KKL skelbia, kad jie buvo pirkti už 16,9 tūkst. litų, jei suma netiksli, prašau, patikslinkite)?

Jūsų žinios neatitinka tikrovės, nes su tokio pavadinimo įmone VšĮ Kauno klinikinė ligoninė niekada neturėjo jokių sandorių. Jei kalbama apie UAB "Litusa", tai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., perkančioji organizacija pirkimo sutartį ir kitus dokumentus, kurie nėra konfidencialūs, skelbia CVPP portale.

8) E.Matusevičius minėjo, kad jis yra "Lusitos" vadovo V.Bacevičiaus draugas. Kaip atsitiko, kad abu draugai beveik tuo pat metu (2015.03.23 ir 03.26) pardavė ligoninei savo įmonių transporto priemones?

Ligoninė nežino ir neprivalo žinoti tiekėjų tarpusavio santykių.

9) Pagal kokius kriterijus pirkimui buvo pasirinktas "Lusitos" transportas?

Jei kalbama apie UAB "Litusa", tai viešojo pirkimo kriterijus buvo pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 d. 2 p.

10) Kokiu tarnybinių transporto priemonių skaičiumi šiuo metu naudojasi KKL administracija? Kurie administracijos darbuotojai turi tarnybinį transportą?

Ligoninės administracija naudojasi trimis transporto priemonėmis.

10) Kokios šiuo metu yra ligoninės skolos? 11) Jei neklystu, 2014.12.31 d. duomenimis, kuriuos skelbia KKL, ligoninės finansiniai įsipareigojimai sudaro 12 mln. litų (jei klystu, gal galėtumėte patikslinti)?

Pradelstų skolų 2014 m. gruodžio 31 d. ligoninė neturėjo.

12) Kodėl direktorius G.Abeciūnas pastatė nuosavą automobilį "Audi Q7" Kauno klinikinės ligoninės kieme Gedimino g. prie geltonos ištisinės juostos, kur stovėti yra draudžiama (Kelių policija jam paskyrė administracinę 14 eurų baudą). Automobilis ten buvo laikomas ilgiau nei savaitę - ar nebuvo galima jo parkuoti kitoje vietoje?

Nesant galutinio ir įsiteisėjusio procesinio sprendimo, klausimas grindžiamas prielaidomis, todėl mūsų dabar pateikta informacija būtų nepagrįsta faktinėmis aplinkybėmis.

13) Kiek lėšų iš 242 tūkst. litų, skirtų apmokėti teisinėms paslaugoms advokatų kontorai "Jankauskas ir partneriai", jau yra sumokėta?

Teisinių paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Sutartis) tarp VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir "Jankauskas ir partneriai" advokatų profesinės bendrijos nustatyta, kad teikiamų teisinių paslaugų valandinis įkainis, įskaičius visas sąnaudas ir mokesčius, yra mažesnis nei 2015 m. kovo 19 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-77 nustatytas užmokesčio dydis už teikiamas teisines paslaugas. Paslaugų įkainis yra nekintamas ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymai dėl paslaugų teikimo, iškilus specifiniams teisiniams klausimams, teikiami Sutarties galiojimo laikotarpiu atsižvelgiant į poreikį, todėl valandų skaičius nėra tolygus vertinant pagal skirtingus laikotarpius. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu ataskaitos dėl sumokėtų lėšų už trumpesnį laikotarpį, nei Sutarties galiojimo terminas, nėra suformuotos.

14) Kiek apytiksliai bylų (procentaliai) ligoninė laimėjo, pasamdžiusi šią kontorą?

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė neveda ir neprivalo vesti tokios statistikos. Teisinių paslaugų sutartis vykdoma laikantis sutarties nuostatų.

15) Kokią sumą ir kokiam laikotarpiui planuojama skirti teisinėms KKL paslaugoms, pasibaigus sutarties terminui su minėta advokatų kontora?

2016 metų poreikių planas bus rengiamas 2015 metų gruodžio mėnesį.

16) Kada direktoriaus pavaduoto pareigas pradėjo eiti K.Grigonis, ar buvo skelbtas konkursas šioms pareigoms užimti?

2013 m. liepos 11 d. K. Grigonis buvo paskirtas laikinuoju direktoriaus pavaduotoju intervencinei medicinai, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams. Konkursas direktoriaus pavaduotojo intervencinei medicinai pareigoms užimti buvo paskelbtas 2014 m. birželio 4 d., o jį tų pačių metų liepos 2 dieną laimėjo K. Grigonis. Pabrėžtina, kad konkursas buvo skelbtas viešai.

 

Gediminas Stanišauskas
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės atstovas ryšiams su visuomene