ATSAKYMAS VYGANDUI TRAINIUI

2015-06-18

Klausimai neredaguoti, paryškinti. Atsakymai – įprastu tekstu.

Pirmiausiai, neradau CVPP puslapyje informacijos, kad KKL būtų pirkusi visureigius "Mitsubishi Outlander". Todėl prašau aiškiai atsakyti, už kokią kainą buvo pirkti minėti su automobiliai arba jei nenorite įvardinti sumos, motyvuokite, dėl kokių priežasčių atsisakote tai padaryti.

Pabrėžiame, kad jūsų prašoma informacija yra skelbiama CVPP portale (www.cvpp.lt). Įsigytos transporto priemonės nėra visureigiai kaip jūs teigiate. Siekiant neklaidinti skaitytojų, informuojame, kad minėti automobiliai priskirtini M1 klasei – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis). Būtent toks klasifikavimo kodas įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime.

Antra, paaiškinkite, prašau, ką reiškia atsakymas, jog visureigiai naudojami "visų darbuotojų darbiniams reikalams". Norite pasakyti, kad jais naudojasi visi ligoninės darbuotojai (juk jų dirba ne vienas tūkstantis). Prašau nurodykite grupę žmonių, kurie naudojasi šiais tarnybiniais automobiliais ir kokiais konkrečiai reikalams tvarkyti (važiuojama į dalykinius susitikimus, komandiruotes ar pan.).

Transporto priemonės naudojamos vadovaujantis ligoninėje nustatyta tvarka, o naudojimosi poreikių spektras itin platus. Automobiliais iš vieno padalinio į kitą (nes padaliniai nutolę vienas nuo kito) pervežami gydytojai, slaugytojos, administracijos darbuotojai, pervežamos įvairios medicininės paskirties priemonės, dokumentai, medikamentai ir kitkas. Automobiliai naudojami ir tarnybinėms komandiruotėms bei kitais darbiniais reikalais.

Trečia, nurodykite, prašau, kur konkrečiai internete yra paskelbta informacija apie sandorį (visureigių "Mitsubishi Outlander" pirkimą).

Atsakymas pateiktas po pirmuoju klausimu.

Ketvirta, paaiškinkite, prašau, ką reiškia atsakymas, jog "pradelstų skolų ligoninė neturėjo". Atsakykite konkrečiai, kokio dydžio skolos buvo 2014.12.31 d. ir kokios jos yra dabar.

Vadovaujantis finansinėmis ataskaitomis, 2013 m. gruodžio 31 dienai ir 2014 m. gruodžio 31 dienai ligoninė pradelstų skolų neturėjo. Visi mokėjimai buvo atliekami nustatytais terminais. 2015 metais visi mokėjimai bankams, darbuotojams, VMI ir "Sodrai" taip pat buvo atliekami laiku. Vadovaujantis LR finansų ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1K-464 "Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-2013 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo" 2 punktu, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, rengiamas pagal 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą, gali būti neteikiamas už 2015 m. pirmąjį ketvirtį. Pirmojo pusmečio finansinę ataskaitą ligoninė privalo pateikti iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. ir per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitos pateikimo Sveikatos apsaugos ministerijai paskelbti ją savo interneto svetainėje.

Penkta, ar G.Abeciūnas apskųs policijos nutarimą paskirti jam baudą.

Dar kartą pakartojame, kad nesant galutinio ir įsiteisėjusio procesinio sprendimo, klausimas grindžiamas prielaidomis, todėl mūsų dabar pateikta informacija būtų nepagrįsta nustatytomis reikšmingomis faktinėmis aplinkybėmis.

 

Gediminas Stanišauskas
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės atstovas ryšiams su visuomene