,,Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistei Kristinai Karlonei

2015-09-03

PRAŠYMAS INFORMUOTI VISUOMENĘ

Kadangi šių metų balandžio 3 d., balandžio 13 d. ir balandžio 16 d. „Lietuvos ryto“ televizijai parengėte reportažus, kuriuose nutylint reikšmingas faktines aplinkybes paskelbėte visuomenei apie neva skandalingai nugydytą ligonį, informuojame, jog ligoninė gavo iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įvykio patikrinimo išvadas („Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų V.P., kokybės neplaninės kokybės kontrolės“ 2015-08-27, Nr. D2-9394-(1.20.).

Šių išvadų lydraštyje teigiama, kad (cituojame): „Akreditavimo tarnyba, atlikusi neplaninę kokybės kontrolę, nustatė, kad informacija, paskelbta Lietuvos ryto televizijos parodytame reportaže, nepasitvirtino: pacientas V.P. buvo viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės gydytojų apžiūrėtas, jo sveikatos būklę įvertino ir konsultavo gydytojai specialistai, buvo atlikti tyrimai ir paskirtas gydymas. Pacientui buvo suteikta ir stebėjimo paslauga“.

Taip pat 2015 m. rugpjūčio 24 d. tos pačios tarnybos direktoriaus įsakymu (Nr. 74-116) nustatyta, kad (cituojame): „pacientui V.P. viešojoje įstaigoje Kauno klinikinėje ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos nepažeidžiant teisės aktų ir įstaigos vidaus dokumentų“.

Tikimės, kad apie šias reikšmingas aplinkybes ir faktus artimiausiu metu informuosite visuomenę savo reportažuose Lietuvos ryto TV.