Teismas įpareigojo paneigti melagingus žurnalisto Vygando Trainio teiginius

2016-11-28

TEISMO SPRENDIMAS (rasite čia) dėl žurnalisto VYGANDO TRAINIO parengtos publikacijos su ĮPAREIGOJIMU PANEIGTI tikrovės neatitinkančius teiginius bei PANEIGIMAS (rasite čia).

Teismas nutarė:

Pripažinti, kad 2015-04-16 portale Lrytas.lt straipsnio „Ligoninėje pražudyto kūdikio tėvas: „Mano kova nebuvo beprasmė“ skyriuje „Negydė mirtino ligonio“ paskelbtas teiginys apie VšĮ „Kauno klinikinės ligoninės“ pacientą „tris dienas pralaikytas priėmimo skyriaus koridoriuje...“ neatitinka tikrovės.

Įpareigoti atsakovę UAB „Lrytas“  tokia pačia forma, t.y. portale www.lrytas.lt per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienas raštu paskelbti tokio turinio paneigimą: „2015-04-16 portale www.lrytas.lt straipsnio „Ligoninėje pražudyto kūdikio tėvas: „Mano kova nebuvo beprasmė“ skyriuje „Negydė mirtino ligonio“ paskelbtas teiginys apie VšĮ „Kauno klinikinės ligoninės“ pacientą „tris dienas pralaikytas priėmimo skyriaus koridoriuje...“ neatitinka tikrovės ir pažeidžia VšĮ „Kauno klinikinės ligoninės“ dalykinę reputaciją.

Teismas patenkindamas ligoninės apeliacinį skundą, sutiko su Kauno klinikinės ligoninės argumentais, kad net jei visuomenės informavimo priemonė cituoja kitą pirminį informacijos šaltinį (kitą visuomenės informavimo priemonę), jie nėra atleidžiami nuo pareigos paneigti tikrovės neatitinkančius teiginius. Todėl portalas „Lrytas“ turėjo paskelbti paneigimą dėl žurnalisto Vygando Trainio parašytų neatitinkančių tikrovės teiginių, nors bandė įrodyti, kad buvo remtasi kitu informacijos šaltiniu – „Lietuvos ryto televizija“. Teisme įrodyta, kad pastarosios pateikta informacija neatitinka tikrovės.

Citata iš Kauno apygardos teismo sprendimo: "Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl Visuomenės informavimo įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo bei vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 18 d. nutartyje administracinėje  byloje Nr. A-662-707/2013 nurodytais  išaiškinimais. Nutartyje nurodyta, kad  aiškinant Visuomenės informavimo įstatymo 54 straipsnį, naudotinas ir įstatymų leidėjo ketinimų aiškinimo metodas. Remiantis įstatymų leidybos proceso dokumentais (pvz., 2005 m. rugpjūčio 18 d. Seimo kanceliarijos teisės departamento išvados „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projekto“ 28 p.), matyti, jog straipsnio dalies, numatančios, kad „Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) viešosios informacijos platintojas,  paskleidęs tikrovės neatitinkančią informaciją ir gavęs paneigimo tekstą, nedelsdamas privalo jį paskelbti savo visuomenės informavimo priemonėje“, buvo atsisakyta kaip perteklinės Visuomenės informavimo įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje, reguliuojančioje paskelbtos informacijos paneigimą, įtvirtintų nuostatų atžvilgiu. Taigi nepaisant to, kad Visuomenės informavimo įstatymo 54 straipsnyje expressis verbis nėra įtvirtinta, jog atleidimas nuo žalos atlyginimo bei nuo redakcinės atsakomybės nereiškia ir atleidimo nuo pareigos paskelbti informacijos paneigimą, tačiau sisteminis šio įstatymo aiškinimas, atsižvelgiant į paminėtus įstatymų  leidėjo ketinimus, leidžia teigti, jog visuomenės informavimo priemonė pareigą paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją turi visais atvejais. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nors Visuomenės informavimo įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 punkto norma atleidžia viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją nuo atsakomybės atlyginti žalą, padarytą paskelbus tikrovės neatitinkančią asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, bei nuo redakcinės atsakomybės taikymo, tačiau neatleidžia nuo pareigos paneigti informaciją net ir tuo atveju, kai pirminis informacijos šaltinis yra kita visuomenės informavimo priemonė. Nagrinėjamu atveju, įrodžius, kad  atsakovė, visuomenės informavimo priemonė, paskelbė tikrovės neatitinkančią asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, ji privalo šią informaciją paneigti."