Projektai

Kuriamas Geriatrijos centras

es.jpg

Kauno klinikinėje ligoninėje įgyvendinamas projektas „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“.

2017 m. gruodžio 13 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1418 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo pakeitimo“ VšĮ Kauno klinikinė ligoninė numatyta kaip vykdytojas įsteigiant specializuotą aukšto lygio geriatrijos centrą, skirtą stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms teikti.

VšĮ Kauno klinikinė stipriai pažengusi geriatrijos paslaugų teikimo srityje – nuo 1994 m. veikia universiteto profilaktinė Geriatrijos klinika, kurioje rengiami gydytojai geriatrai, keliama gydytojų ir slaugytojų kvalifikacija, dėstoma gerontologija ir geriatrija. Ligoninės stacionare ir ambulatorinėje grandyje dirba 12 gydytojų, turinčių geriatro licenciją (jokioje kitoje Kauno ir net Lietuvos ligoninėje tokio žmogiškojo geriatrijos potencialo nėra). Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje aktyviai vyksta ambulatorinės gydytojų geriatrų konsultacijos. Kasmet Geriatrijos skyriuje gydoma apie 1400 pacientų dar beveik 1000 (2018m - beveik 1500) atvyksta ambulatorinei konsultacijai. Ligoninė turi pakankamą patirties ir žmogiškųjų išteklių bazę steigiant Geriatrijos centrą, tačiau siekiant kad naujas centras atitiktų specializuoto aukšto lygio reikalavimus, būtina atnaujinti turimą infrastruktūros bazę rekonstruojant patalpas, įsigyjant būtiną įrangą ir kitas gydymo priemones.

VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje projekto įgyvendinimo metu numatoma įsteigti specializuotą Geriatrijos centrą, kurį sudarys 50 lovų Geriatrijos skyrius, 10 lovų Dienos stacionaras ir ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys.

Projekte numatoma įgyvendinti šias veiklas:

• Geriatrijos skyriaus patalpų rekonstukcija;

• Geriatrijos dienos stacionaro, patalpų rekonstrukcija

• Geriatrijos poliklininio (ambulatorinio) padalinio patalpų rekonstrukcija;

• Medicininės įrangos įsigijimas;

• Baldų įsigijimas;

• Kompiuterinės ir buitinės technikos įsigijimas.

Įgyvendinus projektą padidės geriatrinių medicinos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje, kadangi prie esamo geriatrijos skyriaus atsirastų ir 10 lovų geriatrijos dienos stacionaras, o taip pat būtų praplėstas geriatrijos ambulatorinis padalinys, todėl tikėtina, kad Geriatrijos centre paslaugas gaus ne mažiau kaip 2900 unikalių pacientų iš visos Lietuvos, be viso to įsteigus centrą pagerės ir gydytojų darbo sąlygos, o pacientai gaus paslaugas šiuolaikinius aukštus reikalavimus atitinkančiose patalpose, o įsigyta įranga leis pagerinti gydymo kokybę.

Siekiant spręsti projekte identifikuotą problemą, suformuluotas investicijų projekto tikslas – pagerinti VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje teikiamų geriatrijos paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto tikslo pasiekimui numatomas atitinkamas uždavinys – užtikrinti aukščiausio lygio geriatrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę vyresnio amžiaus asmenims VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje.

Įgyvendinus projektą padidės geriatrinių medicinos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje, kadangi VšĮ Kauno klinkinėje ligoninėje bus įsteigtas Geriatrijos centras, kurį sudarys 50 lovų stacionarinis geriatrijos skyrius, 10 lovų geriatrijos dienos stacionaras ir geriatrijos ambulatorinis padalinys, todėl tikėtina, kad Geriatrijos centre paslaugas gaus ne mažiau kaip 2900 unikalių pacientų iš visos Lietuvos, be to, įsteigus centrą pagerės ir gydytojų darbo sąlygos, o pacientai gaus paslaugas šiuolaikinius aukštus reikalavimus atitinkančiose patalpose, o įsigyta įranga leis pagerinti gydymo kokybę.

Projekto biudžetas – 5 mln. eurų. Pabaiga – 2022 m.

 

 

Kauno klinkinėje ligoninėje bus gerinamas vaikų turbekuliozės gydymo sąlygos

es.jpg

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė inicijuoja projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“, kuris yra skirtas 0-17 metų vaikų, sergančių įvairiomis tuberkuliozės formomis, gydymo paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti Kauno miesto ir regiono bei visos Lietuvos vaikams.Projektas finansuojamas ES lėšomis; biudžetas - 712.637,93 Eur; projektą numatyta įgyvendinti iki 2020-09-30.

Projekto tikslui pasiekti numatytas uždavinys – sudaryti sąlygas vaikams, sergantiems tuberkulioze, gauti aukščiausio lygio medicinines paslaugas viešojoje įstaigoje Kauno klinikinėje ligoninėje.

Įgyvendinus projektą ligoninėje bus atnaujinta ir sukurta saugi, moderni ir šiuolaikinius vaikų gydymo nuo tuberkuliozės poreikius ir standartus atitinkanti infrastruktūra Vaikų ligų II skyriuje, įrengiant 10 boksuotų palatų, taip pat suremontuota kvėpavimo gimnastikos – kineziterapijos salė ir kitos kokybiškam ligonių gydymui užtikrinti būtinos patalpos, įsigyta medicinos ir kita įranga.

Vaikų sergančių tuberkulioze diagnostika, konsultacijos, dispanserizavimas ir planinis stacionarizavimas vyksta vaikų konsultacinėje poliklinikoje, kur kasmet apsilanko virš 12 000 vaikų (iš jų apie 30 proc. ištyrimui ir gydymui dėl tuberkuliozės). Vaikai sergantys komplikuotomis tuberkuliozės formomis – tuberkulioziniu meningitu, tarpuplaučio limfmazgių tuberkulioze, tuberkulioziniu pleuritu ir kitomis šios ligos formomis, tiriami ir gydomi Vaikų ligų II skyriuje. Kasmet skyriuje gydoma 150 – 200 vaikų dėl lokalios ir latentinės tuberkuliozės, į ligoninę atvyksta ir apie 20 vaikų, kuriems nustatoma atvira tuberkuliozės forma, o tarp jų net 3-6 nustatoma ir dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės atvejai. Įtarus ar nustačius vaikams šias sunkesnes tuberkuliozės formas jie izoliuojami atskirose palatose, tol kol jie išskiria tuberkuliozės mikobakterijas. Siekiant kuo skubiau ir efektyviau nustatyti galimą vaiko susirgimo atvejį atliekama eilė tyrimų: imami tuberkulino mėginiai, atliekami rentgeno ir kompiuterinės tomografijos tyrimai, bronchoskopija ir bronchų sekreto tyrimas dėl tuberkuliozės mikobakterijų, kvėpavimo funkciniai mėginiai, atliekami ultragarso tyrimai. Ligoniai, sergantys nekomplikuota tuberkuliozės forma, turi būti gydomi 2 mėnesius, o komplikuotais atvejais gydymas būtinas net iki 1 metų. Dalį gydymo laikotarpio sergantis vaikas turi praleisti ligoninėje ir ne retais atvejais vienas palatoje, kad neužkrėstų kitų ligonių. Dėl šio priežasties labai svarbu kokybiška ir greita ligos diagnostika ir patogios ligoniui sąlygos palatoje ir skyriuje.

 

Įgyvendinti projektai

“Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės centrinės sterilizacinės įrengimas” 1443 tūkst. eur. 2008-2015
“Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės Vaikų priėmimo, skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyriaus, Baltijos g. 120, Kaune, renovacija 348 tūkst. eur. 2015-2015
Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės (Josvainių g. 2) teritorijos kelių, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir kapitalinis remontas 169 tūkst. eur. 2014-2016
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ 60 tūkst. eur. 2011-2011
„Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas“ 695 tūkst. eur. 2012-2015
„VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra“ 1140 tūkst. eur. 2011-2013
„VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės infrastruktūros, skirtos priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas“ 1204 tūkst. eur. 2009-2011
Energiją tausojančių technologijų, įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams” 2200 tūkst. eur. 2015-2016
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ 290 tūkst. eurų. (remontas) 2012-2016
Energiją tausojančių technologijų įdiegimas P.Mažylio gimdymo namuose (VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas), teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams 507 tūkst. eur. 2013-2016

Vykdomi projektai

„VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infekcinio korpuso modernizavimas“ 1821 tūkst. eur. 2014-
„Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“ 1315 tūkst. 2016-
„VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialo P. Mažylio gimdymo namų Kaune, V. Putvinskio g. 3, lifto pakeitimas nauju“ 52 tūkst. 2017-
„LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)“ 100 tūkst. 2017-

kuriame lietuvos ateiti

 

LSMU logoLSMUL KK logoKKL logo

Projekto pavadinimas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“
Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001
Finansavimo priemonė 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 įgyvendinimo priemonė „Formaliojo ir
neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“
Projekto trukmė 2018 09 06 – 2022 09 06
Bendra projekto vertė 4.447.248,29 Eur
Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Projekto partneriai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Kauno klinikinė ligoninė
Trumpas projekto aprašymas Teikiamu projektu „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“ sprendžiama problema – nepakankamos gydytojų kompetencijos ir kvalifikacija, susijusi su itin
sparčia sveikatos priežiūros sistemos kaita – naujų gydymo metodikų, naujų gydymo algoritmų, naujų vaistų ir kitų technologijų išmanymu ir taikymu profesinėje praktikoje. Didėjantis tiek pacientų, tiek gydytojų
mobilumas bei tarptautiškumas taip pat reikalauja gydytojui išmanyti skirtingas ligų gydymo metodikas, gebėti jas palyginti, žinoti jų privalumus ir trūkumus, o pacientui pasiūlyti priimtiniausią ir pagrįstai
geriausią jo ligos gydymo būdą. gyvendinamas projektas suteiktų galimybę LSMU, didžiausiai biomedicinos srities valstybinei aukštajai mokyklai Lietuvoje, sukurti gydytojų kvalifikacijos kėlimo programas (viso: 33 vnt.) pagal kurias vėliau, projekto įgyvendinimo metu, būtų keliama gydytojų kvalifikacija. Gydytojai taip pat dalyvautų kituose tobulinimosi kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mokslinėse praktinėse konferencijose. Viso šiais būdais kvalikaciją ir kompetencijas pakėlusių gydytojų skaičius siektų daugiau nei 3,500 asm. Planuojama nurodytą tikslinę grupę sudaryti iš 6 apskričių gydytojų: Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Marijampolės.
Siekiami rodikliai Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo programas – 3500 asm.

 

kuriame lietuvos ateiti

 

LSMU logo LSMUL KK logo KKL logo

Projekto pavadinimas „LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)“
Projekto kodas 09.1.1-CPVA-V-720-03-0001
Finansavimo priemonė 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1
Projekto trukmė 2017 11 07 – 2019 10 31
Bendra projekto vertė 1.330.996,59 Eur
Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Projekto partneriai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Kauno klinikinė ligoninė
Trumpas projekto aprašymas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) statute numatyta, kad LSMU veiklos sritys – studijos, mokslas, dalyvavimas teikiant žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros paslaugas, o svarbiausias veiklos principas – užtikrinti studijų, mokslo, žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros vienovę. Šie principai įgyvendinami, LSMU vykdant rezidentūros (laipsnio nesuteikiančias) studijų programas, kurių metu rezidentai įgyja sveikatos priežiūros specialistams reikalingų, aukščiausio lygmens žinių ir įgūdžių. LSMU, būdama didžiausia Lietuvoje biomedicinos srities aukštoji mokykla, išsiskirianti didžiausiu potencialu biomedicinoje ir didžiausiu rengiamu rezidentų skaičiumi Lietuvoje, siekia užtikrinti rezidentūros studijų kokybę, modernizuojant dvi pagrindines LSMU rezidentūros studijoms reikalingas bazes, esančias LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau – LSMUL KK) bei Kauno klinikinėje ligoninėje (toliau – KKL). Šių ligoninių vienas iš steigėjų yra LSMU, todėl šie partneriai yra veikiantys švietimo ir mokslo srityje bei sukuriantys ženklią pridėtinę vertę bei sinergiją su LSMU, ugdant ir formuojant rezidentų gebėjimus. Modernizavus šias LSMU rezidentūros bazes bei įsigijus rezidentų gebėjimams reikalingą įrangą, būtų sudarytos sąlygos didžiausiam Lietuvoje rezidentų skaičiui ugdyti kompetencijas, atitinkančias aukščiausią tarptautinį lygmenį ir užtikrinant rezidentūros studijų procesui reikalingas sąlygas atnaujintose patalpose bei naudojant įsigytą įrangą.
Siekiami rodikliai Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 1500
Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą atnaujinta infrastruktūra - 1

 


lietuvos ir sveicarijos bendradarbiavimo programa

2015 m. gegužės 27 d. VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“, VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pasirašė trišalę projekto “Energiją tausojančių technologijų, įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams” įgyvendinimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.

Pagal pasirašytą įgyvendinimo sutartį VšĮ Kauno klinikinė ligoninė planuoja atlikti Akušerinio-ginekologinio korpuso fasado, cokolio ir perdangų šiltinimo darbus, pakeisti lauko duris ir langus, bei atlikti šilumos punkto renovaciją. Įgyvendinus projektą bus padidintas sunaudojamos energijos efektyvumas, pagerintas mikroklimatas ligoninės patalpose, patalpos taps šiltesnės ir jaukesnės, pagerės nėščiosioms ir gimdyvėms teikiamas paslaugos bei gydytojų ir slaugytojų darbo sąlygos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-05-28 – 2016-08-31 d.

Projekto vertė: 1.828.345,87 eurai.

Projekto eiga:

 • 2015 m. spalio 30 d. parengtas techninis darbo projektas.
 • 2015 m. lapkričio 27 d. atlikta techninio darbo projekto ekspertizė.
 • 2015 m. gruodžio 29 d. pradėti vykdyti rangos darbai.
 • 2016 m. vasario 1 d. dalinai atlikti fasado sienų šiltinimo darbai, sienų ir cokolio konstruktyvų defektų pašalinimas, pakeista dalis durų. Vykdomų darbų užbaigtumas – 18 %.
 • 2016 m. kovo 1 d. tęsiami fasado sienų šiltinimo darbai ir durų keitimas, pradėtas langų keitimas. Vykdomų darbų užbaigtumas – 42 %.
 • 2016 m. balandžio 1 d. tęsiamas darbų vykdymas. Vykdomų darbų užbaigtumas – 62 %.
 • 2016 m. gegužės 1 d. užbaigtas langų ir durų keitimas, tęsiami fasado šiltinimo darbai bei pradėta šilumos punkto renovacija. Vykdomų darbų užbaigtumas – 78 %.
 • 2016 m. birželio 1 d. baigti vykdyti darbai, derinamos statybos užbaigimo akto gavimo procedūros.
 

2015 m. vykdyti projektai:

 • Pagal projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ gauta medicininė įranga, kurios vertė 116,8 tūkst. Eurų.
  esfondas

2012 m. sudarytos projektų, programų įgyvendinimo sutartys:

 • 2012 m. kovo 2 d. pasirašyta su Kauno miestos savivaldybe ir Kauno teritorine darbo birža viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pagal ESF projektą „Laikinas užimtumas“. Įgyvendinant šią sutartį viešuosius darbus dirbs 50 darbuotojų.
 • 2012 m. balandžio 4 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis projektui E-sveikata „Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas“, paskirta pinigų suma 2,4 mln. Lt.
 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektai: „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ ir „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Preliminari projektų vertė – 9,7 mln. Lt.
 • Pateiktas projektas E-sveikata „Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas“, paskirta pinigų suma 2,4 mln. Lt.

2011 m. vykdyti projektai:

 • 2011 m. balandžio 22 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto „VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra“. Projekto vertė – 3912 tūkst. Lt. Projektas pradėtas vykdyti.
 • Pagal projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ gauta medicininė įranga, kurios vertė 206,3 tūkst. Lt.
  esfondas
 • Pagal galutinę įvykdyto projekto „Infrastruktūros, skirtos priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas“ paraišką gauta 26365 Lt projekto užbaigimui.
 • Kartu su Kauno miesto savivaldybe ir Kauno teritorine darbo birža vykdytos Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartys pagal ESF projektą „Laikinas užimtumas“ ir ESF projektą „Neprarask darbo įgūdžių“. Kartu su Kauno teritorine darbo birža vykdytos viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartys finansuojamos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo; taip pat vykdytos įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartys pagal ESF projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“ bei darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis pagal ESF projektą „Būk aktyvus darbo rinkoje“. Kauno miesto savivaldybės finansuota suma 48739 Lt, Kauno teritorinės darbo biržos finansuota suma 90388 Lt.
 

2014-2022 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis planuojamos sukurti ilgalaikės infrastruktūros planas

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (toliau KKL), Josvainių g.2, Kaunas

 

KKL su LSMU ligonine VšĮ Kauno klinikomis ir VšĮ Respublikine Kauno ligonine, bendradarbiaudamos su Kauno regiono rajoninio lygmens ligoninėmis ir PSPC planuoja steigti Kauno regioninį medicininių įstaigų klasterį. Šio klasterio modelis (1pav.) buvo aptartas su LR SAM atstovais ir sveikatos apsaugos ministru. Kauno regioninis medicinos įstaigų klasteris pagerintų Kauno regiono pacientams teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, leistų koordinuoti klasterio dalyvių veiklas, racionaliai panaudoti klasterio narių materialinius ir žmogiškuosius išteklius, tuo sumažinant pacientų eiles, suteikiant aukštos kokybės kompleksines diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugas pacientams.

1 pav. Kauno regiono sveikatos paslaugų klasterio schema.

kauno regiono sveikatos paslaugu klasterio schema

Kauno regionas yra Kauno teritorinės ligonių kasos aptarnavimo zona, ji apima Kauno ir Marijampolės apskritis (2 pav.)

2 pav. Kauno ir Marijampolės apskritys.

kauno ir marijampoles apskritys

Kauno apskritis apima Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Raseinių rajonų bei Kauno miesto ir Birštono savivaldybių teritorijas. Marijampolės apskrityje yra Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės. Iš šių 13 savivaldybių 11 priskiriamos tikslinėms savivaldybėms (3 pav.), numatytoms Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2022m. veiksmų plane (toliau Plane), kurių pacientams KKL planuoja teikti konsultavimo, diagnostikos ir gydymo paslaugas: Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybės, Birštono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybės.

3 pav. Teritoriniai netolygumai, sąlygoti didelio priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių lėtinių ligų ir išorinių priežasčių (šaltinis - 2014 m. kovo 5 d. LR SAM pranešimas “LR sveikatos apsaugos ministerijos numatomos administruoti 2014–2022 m. ES struktūrinių fondų investicijos sveikatos apsaugos srityje”)

teritoriniai netolygumai salygoti didelio prieslaikinio mirtingumo del pagrindiniu letiniu ligu ir isoriniu priezasciu

Ir šiuo metu KKL ženklią savo paslaugų dalį teikia šių savivaldybių gyventojams (2013m. 24,6% KKL pacientų (9623 iš 39191) buvo ne Kauno savivaldybės gyventojai), pradėjus funkcionuoti regioniniam medicininių įstaigų klasteriui, pacientų iš tikslinių savivaldybių dalis turėtų didėti.

KKL siekiamos įdiegti infrastruktūros ir brangios medicininės įrangos planuojamas įsigijimas atitinka identifikuotas preliminarias remiamas Plano krypčių veiklas ir prisidės prie planuojamų Plano uždavinių ir priemonių vykdymo bei rezultatų pasiekimo.

2014-2022 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis planuojamos sukurti ilgalaikės infrastruktūros planas

 

KKL vykdyti projektai, finansuoti naudojant 2007-2013 m. ES fondų lėšas

 

Projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-v-01-024

VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės infrastruktūros, skirtos priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas.

Įsigyta medicininė įranga už 2 624 475,93 Lt

1. Skaitmeninis rentgeno aparatas RADSPEED MC 1 vnt.
2. Echoskopas Nr. 1 MyLab 60 1 vnt.
3. Echoskopas Nr. 2 MyLab 60 1 vnt.
4. Įtvarų rinkinys Blue splint 2 vnt.
5. Inkubacinis rinkinys Macintosh 2 vnt.
6. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas IVent 201 1 vnt.
7. MEC-1000 paciento monitorius 3 vnt.
8. PM-9000 Express paciento monitorius 1 vnt.
9. Defibriliatorius LP20 2 vnt.
10. Kardiografas P80 Interpretative 2 vnt.
11. Pulso oksimetras PM-60 2 vnt.
12. Anestezijos aparatas Slesta I Whispa 1 vnt.
13. Fibrogastroskopas 1 vnt.
14. Videofibrogastrokolonoskopas 1 vnt.
15. Ureterorenoskopas 1 vnt.
16. Laparoskopinės įrangos komplektas 1 vnt.
17. Elektrokaustikos apratas 1 vnt.
18. Medicininės kautikos aparatas 1 vnt.
19. Mikrochirurginis rinkinys 1 vnt.
20. Chirurginių instrumentų rinkinys 1 vnt.
21. Operacinis stalas 1 vnt.

 

Projektas „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ (pagal priemonės Nr. VP3-2.1-SAM-01 valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 24 d įsakymu Nr. V-636)

Įsigyta medicininė įranga už 373 103,01 Lt

1. Tūrinė pompa 3 vnt.
2. Švirkštinė pompa 6 vnt.
3. Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius 6 vnt.
4. Veloergometrijos kompl. 2 vnt.
5. Dirbtinės plaučių vent. aparatas 1 vnt.
6. Stimuliatorius vienos kameros 1 vnt.
7. Defibriliatorius Lifepak 1 vnt.

 

INVESTICINIAI PROJEKTAI LAISVĖS AL. 17, KAUNAS

 

VP3-2.1-SAM-10-V-01-096
„VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra“

Įsigyta medicininė įranga ir greitosios medicinos pagalbos automobilis už 1 867 148,37 Lt

1. Infuzinė pompa Medima S 2 vnt.
2. Laringoskopų rinkinys GIMA 2 vnt.
3. Infuzuojamųjų tirplaų šildytuvas Bairhugger 750 2 vnt.
4. Echoskopas HD15 1 vnt.
5. Mobilus operacinis stalas bendrai ir specializuotai chirurgijai OM-8P 1 vnt.
6. Mobilus operacinis stalas traumatologinėms operacijoms OM-8P 1 vnt.
7. Chirurginių instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašina DS500 CDL 2 vnt.
8. Chirurginių instrumentų rinkinys 2 kompl.
9. Elektrokaustikos aparatas KLS Martin ME MB 1Endo 2 vnt.
10. Defibriliatorius HeartStart XL+ 2 vnt.
11. Funkcinė lova su čiužiniu Altura Thema 2 vnt.
12. Portatyvinis rentgeno aparatas Transportix Plus 4 1 vnt.
13. C lanko tipo mobilus rentgeno aparatas Arcovis 3000S 1 vnt.
14. Anestezijos aparatas WATO EX65 1 vnt.
15. Gyvybinių funkcijų monitorius BENEVIEW T5 1 vnt.
16. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas VELA 1 vnt.
17. Vežimėlis ligoniams pervežti S405D 2 vnt.
18. Vakuuminis siurblys Mevacs M38 2 vnt.
19. Dviejų monulių operacinis šviestuvas Chromophare E650 2 vnt.
20. Greitosios medicinos pagalbos automobilis VW Crafter 1 vnt.

Informacija atnaujinta 2020-06-18